Vera tukiryhmän workshop

17.3.1999 Spektri Business Park

12:00-12:05 Tilaisuuden avaus Arto Kiviniemi VTT rakennustekniikka
12:05-12.25 NetEDI ja Global Partnering Antti Kari Suomen Synergiakeskus Oy
12.25-12.45 KURNET - Kunnallisen rakentajan extranet Juha Aspinen Jyväsdata Oy
12.45-13.05 Integroitu suunnitteluprojekti pienissä ja keskisuurissa suunnittelutoimistoissa Juha Kuokkanen Suomen RaksaNet Oy
13.05-13.25 Rakentamisen kauppatiedon siirron välineet verkostotaloudessa Antti Tavaila CM-Systems Oy
13.25-13.45 KIPI - Integroitu tuoteperhe Matti Ahonen Suomen Datasoft Oy
13.45-14.10 Verkko FM-ohjelmistot Lauri Heikkinen Kupari Engineering Oy
14.10-14.30 Kahvitauko
14.30-14.50 Kiinteistönpidon verkottuneet tietojärjestelmät Ulla Siuko TTKK
14.50-15.10 FinnST-1 - IAI ST-1 Steel frame construction -projektin suomalainen osuus Markku Heinisuo Teräsrakenneyhdistys TRY
15.10-15.30 VIRAPS - Virtuaalinen asunto Jan Verwijnen Taideteollinen korkeakoulu
15.30-15.50 VIRIL - havainnollistamisen uudet tekniikat rakentamisessa Kalle Kähkönen VTT rakennustekniikka
15.50-16.00 RINET & CONNET - Rakennusalan tuotetietokannat Internetissä Mika Salonen VTT rakennustekniikka
16.00-16.10 CONCUR - Concurrent Engineering in Construction & SCENIC - Support Centres Network for IT in Construction Ville Aarni VTT rakennustekniikka
16.10-16.20 ToCEE - Towards a Concurrent Engineering Environment in Building and Engineering Structures Industry Juha Hyvärinen VTT rakennustekniikka
16:20-17:00 Loppukeskustelu