Elektroninen liiketoiminta rakennusteollisuudessa

Rakennusalan tietotekniikkasovellukset ja mahdollisuudet

20.2.2002 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu

11.00-12.00

Ilmoittautuminen 


12.00-12.15

VERA - Tietoverkottunut rakennusprosessi -teknologiaohjelma

Arto Kiviniemi VTT
  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona

12.15-12.50  eVertex-sähköisen liiketoiminnan ratkaisu Mikael Piekkala Vertex Oy
 

Internet-teknologiaan perustuva reaaliaikainen informaatiojärjestelmä talotehtaan suunnittelu- ja tuotetiedon hallintaan ja jakeluun sekä toimitusprojektien hoitoon. Pientalojen suunnittelu-, myynti- ja toimitusprosessien tehostaminen eVertex/eArgos-ratkaisun avulla.

  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona

12.50-13.25  Integroitu suunnitteluprosessi ja Solibri Model Checker Jarmo Laitinen Solibri Oy
  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona

13.25-14.00 

GDL-teknologia

Lauri Melvasalo M.A.D. Oy
 

Geometric Description Language on ArchiCADin käyttämä kieli, jolla voidaan kuvata rakennusosan 2D- ja 3D-geometria sekä muut ominaisuudet. GDL-kielen etuna on objektien pieni koko ja muokattavuus, mikä mahdollistaa tehokkaiden sähköisten tuotekirjastojen julkaisemisen Internetissä. Uudet ohjelmistotuotteet mahdollistavat GDL-objektien käytön mm. AutoCADissä ja hyödyntämisen lähes kaikissa ohjelmissa.

  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona

14.00-14.35 

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Juhani Nummi Artemis Finland Oy
 

- Rakennushankkeiden hallinnan kokonaisratkaisu
- Työkalu rakennushankkeen hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toimittajatietojen hallintaan
- Siirtyminen sähköiseen kaupankäyntiin, ostajan järjestelmän rooli kaupankäynnissä
-
Käyttöönottoa ja käyttöä tukevat palvelu 

  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona

14.35-15.00 

Kahvi 


15.00-15.30 

Streamserve - tehokas tiedonvälitys rakennusosapuolten välillä

Lasse Öhman
Lennart Söderström
Streamserve Finland Oy
eCraft Information
Management Oy
 

Tiedonvälitykssen puutteet rakennusprosessissa tuottavat eniten haittakustannuksia varsinaiselle toiminnalle. Useimmiten osapuolten valmiudet liittyä projektipankkeihin ja käyttää monimutkaisia tietojärjestelmiä ovat heikot. Myös tiedonvälitysprosessien ja tekniikkojen erilaisuudet hidastavat tiedonvälitystä. Esityksessä demonstroidaan eräs tehokas tapa jakaa tietoa eri osapuolten välillä. Menetelmä on helppokäyttöinen ja mahdollistaa nopean tiedonvälityksien paikka-, aika- ja laiteriippumattomasti.
Referensseinä ovat Skanska, NCC, LaFarge Braas, Drott, Vasakronan, HSB

  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona

15.30-16.00

Rakennushankkeen tiedon elinkaari

Juha Aspinen Buildercom Oy
 

Buildercomin kehityshanke, jossa tunnistetaan tiedonsiirron tarpeet ja rajapinnat rakennushankkeen ajalta. Projektin tuloksena syntyy malli tiedonsiirrolle hankesuunnittelusta elinkaarivaiheen tietotarpeisiin. Tuotteistettuja osia ovat suunnittelun hallinnan, projektitiedonhallinnan ja kiinteistön ylläpitovaiheen modulit. 

  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona

16:00-16:15 Tauko

16.15-16.50 

Mobiilitekniikka rakennusautomaatiossa

Juhani Huhta Ouman Finland Oy
 

16.50-17.10 

SUORAKANAVA-Rakentajan porttaali

Hannu Myöhänen Suorakanava Oy
 

17.10-17.45  Loppuasiakkaan ja käyttäjän valmiudet uuden teknologian käyttöönottoon rakennusalalla Euroopassa Tuomo Laine Finpro
  Esitys yksittäisinä kuvina Esitys PDF-tiedostona